Strona główna Sprawdź swoje dziecko

Godziny pracy

GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW
W RAMACH NFZ:

PON.     8.00 – 12.00
WT.    14.00 – 17.00
ŚR.     14.00 – 18.00
CZW.  14.00 – 18.00

GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW PRYWATNYCH:
GODZINY ZAJĘĆ USTALANE INDYWIDUALNIE,
ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 795-167-170


Zapisy

pod nr tel.
795-167-170

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Sprawdź swoje dziecko

Poniższa tabela przedstawia rozwój mowy od narodzin dziecka do 7 roku życia.

 


WIEK DZIECKA

 


MOWA DZIECKA

 

1. miesiąc życia
Dziecko z otoczeniem komunikuje się za pomocą krzyku.

2. – 3. miesiąc życia
Niemowlę zaczyna wydawać przypadkowe dźwięki jest to głużenie.

6. miesiąc życia W drugiej połowie pierwszego roku życia – ok. 6 miesiąca - obserwujemy gaworzenie, czyli powtarzanie usłyszanych dźwięków.

1. – 2. rok życia Dziecko używa wszystkich samogłosek ustnych: a, o, e, u, i, y.

Wymawia następujące spółgłoski: p, b, m, t, d, n, k, ś czasem ć, pozostałe spółgłoski zastępowane są innymi o zbliżonym miejscu artykulacji.

Dziecko upraszcza grupy spółgłoskowe, wymawiając najczęściej pierwsze sylaby lub końcówki.

Z końcem pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze proste wyrazy: mama, tata, baba itp.

2. – 3. rok życia W mowie dziecka pojawiają się proste zdania.

Dziecko wymawia wszystkie samogłoski, pojawiają się również samogłoski nosowe ę, ą, chociaż jeszcze w mowie mogą występować odstępstwa, np. zamiana samogłosek a=o; e=a; i=y.

Dziecko wymawia następujące spółgłoski:
w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz.

Szybko zwiększa się liczba wypowiadanych słów.

4. – 5. rok życia Pojawia się głoska r oraz głoski sz, ż, cz, dż, choć mogą być jeszcze wymawiane jak s, z, c, dz

5. – 6. rok życia Utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż

Mowa dziecka jest już w zasadzie zrozumiała.

Głoska r powinna być już wymawiana

7. rok życia Dziecko powinno mieć już opanowaną technikę mówienia.

>>> Jeżeli coś Cię niepokoi, masz wątpliwości - czy twoje dziecko rozwija się prawidłowo
i mieści się w granicach normy, przyjdź na konsultację do gabinetu <<<